Reg. Nr. 66  -  HS
Oliemaleri 27 x 46
"18. juli 1964"

Reg. Nr. 42  -  HS
Oliemaleri  34 x 47  -  1967
Figurbillede

Anmeldelse M59 udstilling 1963

Preben Wilmann:
"Med en ganske anden styrke får Hans Sørensen i sine sitrende figurespenster meddelt en tidsoplevelse, hvis tragiske undertone har dækning i det maleriske udtryk".

Jens E. Møller:
"Stærkest i flokken synes i øvrigt Hans Sørensen, Kalundborg at stå. Han startede for en række år siden på kunstnernes efterårsudstilling som renlivet naturalist, men fik snart kubistisk slagside, og nu finder vi ham som renlivet abstrakt, nonfigurativ maler. Hans arbejder lader ane, at han har fundet malerisk ståsted, og han har uden tvivl slidt sig igennem til den afklarethed, der præger hans arbejder. Han har gjort sig klart, at billedet  rent konstruktivt kun kan bestå af konkrete form og farveelementer, og at det gælder om at nå et lykkeligt samspil mellem harmonier og disharmonier for at skabe et kunstværk. Han synes villig til at erkende dette og er nået langt i sit billedsprog".

Reg. Nr. 149  -  HS
Oliemaleri 65 x 130  -  ca. 1988, vist i Kalundborg Folkeblad 6. September 1988
"Teknologiens Landskab"
Ejerforhold: Privatsamling  Torrelodones (Madrid)

Uddrag af anmeldelse Kalundborg Folkeblad  6. September 1988   -  Separatudstilling Bispegården, Kalundborg, ved Thomas Petersen:

"Der er ikke nogen entydig udvikling i Hans Sørensens oliebilleder fra de senere år, hvor han har kastet den koloristiske forsigtighed over bord og ladet jordfarvernes tidligere dominans afløse af en eksplosion af farver, hvor hele skalaen er taget i anvendelse.
I det store tredelte billede er det skalaens lyse ende, som dominerer med solfyldt styrke, mens det i maleriet med titlen "Vendepunkt" er en dyb metallisk klang, som giver arbejdet pondus.Det samme gør sig gældende i "Teknologiens Landskab", et billede, der i kompositorisk henseende er det mest dristige, vi endnu har set fra malerens hånd. Her ophæves tyngdeloven og ophobningen af teknikkens tingeltangel svæver ud af landskabet med en Svend Wig Hansensk undertone. Som en atomsky, der tager mennesker og huse med sig. Der er også mindelser fra Richard Mortensens ekspressionistiske periode i dette stærke maleri"

Oversigt | M 59  | Bispegården | Galleri I | Galleri II | Udstillinger