Reg. Nr. 46  - HS
Oliemaleri 51 x 43  -  1950
Jesper , Ellen og Hans

Reg. Nr. 43--HS
Oliemaleri 55 x 47  -  ca. 1946
Pige og Guldfisk

Anmeldelse i Kalundborg Folkeblad januar 1947

Et Slag oveni Ho´det!
Maleriudstilling i Kalundborg vil vække opsigt

Dundrende talentfulde er de to unge Kalundborg-Malere, Hans Sørensen og John Bryø Jensen, som i Dag aabnede deres Udstilling paa Postgaarden, men ih, hvor vil deres Malemaade og Motivvalg vække opsigt og blive diskuteret. Det er et slag oven i Ho´det paa en hver Spidsborger, en  Malemaade der hverken er det ene eller andet, en Mellemting mellem Ekspressionisme og Naivisme. Maaske en ny retning, som vil samleen menighed i Tiden fremefter, maaaske Billeder, som man aldrig mere vil høre noget om. Vi skal ikke kunne sige det, men Talent har de to unge Malere.
Hans Sørensen møder med 35 Billeder, deriblandt Udstillingens største lærred "To Mennesker". Vi vilde nærmere tro, det var gengangere, som i Midnatstimen vandrer rundt og spøger. Stærkt dominerende paa Væggen er ogsaa "Kvinde med gul Kjole", maaske fordi den gule Farve liver saa vældigt op. De stærke Farver er ellers ikke det, som præger Hans Sørensens Lærreder mest. En Perle er "Pige og Guldfisk". Billedet koster 100 kr., og det vil være en Pengeanbringelse at købe det. En sjov Gamling præsenteres med Motivet "Mand med grønt Tørklæde".
Om begge de to Kunstnere gælder det, at de har udviklet sig kollosalt, siden deresUdstilling for to aar siden, men  - som sagt  -  Udstillingen vil vække Sensation. Gaa selv ind og kik paa Malerierne.

Reg. Nr. 61  -  HS
Oliemaleri 62 x 72  -  1959
Figurbillede

Reg. Nr. 63  - HS
Oliemaleri 80 x 100  -  1958
"Havnebillede", vist i KE katalog 1958

Socialdemokraten 1958  -  Kunstnernes  Efterårsudstilling

Hans Sørensen forekommer os at være alt for opslugt af det poetiserende nonfigurative maleri a la Preben Hornung, Helge Ernst og tre fire andre.

Information marts  1959  -  Hans Kjærsholm  -  Kunstnernes Påskeudstilling 1959, Århus

Også  Hans Sørensen  er værd at lægge mørke til. Fra de tidligere blaa og grønne naivt realistiske havnebilleder har han nu ført sit maleri ud i en ren abstraktion, og samtidigt tager farven retning mod det brune og gule.

Fyens Tidende  -  Mr. E.  - Udstilling Filosofgangen

Hans Sørensen er vel nok den mest modne i ensemblet  - med nænsom kolorit og lutret artistisk intellekt i linjers og fladers spil med sig selv og farven som f. eks. I "December" og "To figurer"! Hvis man ikke kan se " det menneskelige element" i den slags kunst må man afvise åndfuldhed som udtryk for menneskelighed! 

 

Oversigt | M 59  | Bispegården | Galleri I | Galleri II | Udstillinger